search_icon
سوپر مارکت قزوین | فروشگاه اینترنتی مرسیز
شرایط حمل و نقل

هزینه حمل کالا تا خرید بیش از صد هزار تومان به صورت رایگان می باشد و کمتر ازاین خرید مبلغ پنج هزار تومان هزینه حمل دریافت می گردد.

برای پست ویژه مبلغ ده هزار تومان هزینه حمل دریافت میگردد.